dolores-faktoja

1. Doloresin huudon ensimmäinen työnimi oli Stoalainen, ja sen alaotsikko oli ”Mihin piirretään raja?”

2. Doloresin huuto on kirjoitettu standing office-tyyliin kokonaan seisaaltaan.

3. Doloresin huudon henkilöiden nimistä suurimmalla osalla ei ole kaimaa Suomessa.